จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ ชุดคิท ออกแบบวงจร อุปกรณ์อื่นๆ
 
   
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส อะไหล่ หุ่นยนต์ ชุดคิท ออกแบบวงจร Other รวมวงจร และ ข้อมูล อื่นๆ ติดต่อ
 
 
 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
Microcontroller
TTL
CMOS
Memory
LM
STK
TDA
OPTO
Transistors
Resistor
Capacitor
SCR
Diode
Led - Segment
Dot Matrix
General IC
Surface Mount Device (SMD)
Relay
IC PWMs(ควบคุมความเร็ว)
Optoisolators
TRIAC / ไทรแอท
DIAC / ไดแอท
Other
 
 
มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์ทดรอบ
ล้อยาง ล้อสายพาน เพลา
โซ่
เฟือง
ข้อต่อแกนเพลา
 
 
ชุดคิท หุ่นยนต์
พลังงานโซลาร์เซลล์

อินเตอร์คอม อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์

ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง วงจรต่อพ่วงวงจรขยายเสียง
แหล่งจ่ายไฟ
วงจรตรวจจับ วงจรเตือนภัย วงจรกันขโมย
วงจรควบคุมไฟ AC ด้วยแสง เสียง รีโมท และวงจรตั้งเวลา
วงจรสร้างเสียงสัญญาณ เสียงดนตรี และเสียงสัตว์
วงจรสร้างเสียงสัญญาณ ไฟแสดงผลและอื่นๆ
วงจรตรวจเตือน และวงจรทั่วไป
กล่องอเนกประสงค์
 
Microcontroller
วงจรทำโปรเจค
วงจรทั่วไป
 
กล่อง น๊อต เสารองปริ้น 
สวิทช์  บอร์ด  แผ่นปริ้น 
คอนเน็กเตอร์ 
ขดลวดหม้อแปลง 
แกนหม้อแปลง
อุปกรณ์ทั่วไป
 
สินค้าแนะนำ
รีโมทเอนกประสงค์
โหลดเซลล์
เครื่องโปรแกรม IC
 
   
แนะนำเว็บเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
  http://www.alldatasheet.com ................................................................................ Datasheet
  ็้http://www.eanic.com ........................................................................................... รวมวงจร โครงงาน อิเล็กทรอนิกส์
  https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74318 .......................... อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content .. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  http://www.youtube.com/watch?v=QBWIPX_aYbM ......................................... อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  http://a2u-teen-egg.blogspot.com/2009/05/blog-post_4120.html ...................... อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  http://tc.mengrai.ac.th/malai/page19.htm .......................................................... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  http://icelectronic.com/beginner/study/symbol.htm ......................................... สัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจร
  http://icelectronic.com/beginner/index.htm ...................................................... อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 
แนะนำเว็บเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
 
  http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/micro/mcs51 ............................................ ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล 8051    
  http://www.youtube.com/watch?v=aCPQXOsMWeg ........................................... การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ( Keil )
  http://www.youtube.com/watch?v=7SF8K8EBZt0&feature=related .................. การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ( Proteus )
  http://www.engineer007.com/index.php?mo=3&art=507518 ............................. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออะไร    
  http://www.123microcontroller.com/microcontroller-vdo-tutorial/What-is-a-Microcontroller ............................................................................................... ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออะไร    
  http://www.vcharkarn.com/vblog/35955 ................................................................. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร
  http://www.thaimcu.com/article/getstart/pic_whatis.htm ................................... PIC คืออะไร    
  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=67728.0 .................... เริ่มต้นใช้งาน PIC Microcontroller    
  http://www3.kmitl.ac.th/~mcs51/index1.html ....................................................... ห้องปฎิบัติการ Microcontrollers
     
         
         
  แนะนำเว็บเกี่ยวกับหุ่นยนต์  
  http://th.wikipedia.org/wiki .................................................................................... หุ่นยนต์
  http://th.wikibooks.org/wiki ................................................................................... การออกแบบหุ่นยนต์
  http://www.servovision.com/P4.html ...................................................................... ชุดพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น
  http://www.basiclite.com/web/index.php?board=7.0 ............................................ พื้นฐานด้านหุ่นยนต์
  http://www.vcpbook.com/vcp_robot/robot.php ....................................................... ก้าวสู่โลกหุ่นยนต์
  http://www.eduinnovator.net/upload ..................................................................... การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์______scelandd@hotmail.com______Tel. 0890197769